Juridisk info

Juridisk info

Denne hjemmeside er redigeret og ejes af:
 

RAGT SEMENCES S.A.S.
Kapital 43 275 010 Euro.
Hovedkontor: Rue Emile Singla - Site de Bourran - 12000 RODEZ
R.C.S Rodez 431 899 756
Telefon: 05 65 73 41 00
Fax: 05 65 73 41 99
E-mail: accueil@ragt.fr

CVR-nummer inden for EU: FR 52 431 899 756

 

I det følgende benævnt "RAGT Semences".

Ansvarlig for offentliggørelse: Laurent GUERREIRO

Selskabet er tilgængeligt på følgende adresse:
www.ragt-semences.fr

Implementering:

SQLI

SA au capital de 1.822.927,45 €

RCS 353 861 909

Siège social: Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

Tel.: 01 55 93 26 00

Kontakt webmaster:

Laurent BROS - lbros@ragt.fr

Indkvarteringer:
SQLI

 

Generelle vilkår for brug

 

Indledning

Brugerne kan kun drage fordel af de tjenester, der tilbydes dem på hjemmesiden, hvis disse betingelser er accepteret.

Som bruger af hjemmesiden, anerkender du at have læst disse brugsbetingelser, og du accepterer at respektere dem.

Du anerkender at have de kompetencer og ressourcer, der er nødvendige for at få adgang til og bruge hjemmesiden.

Formål
Dette har kun til formål at fastsætte betingelserne for anvendelse af denne hjemmeside.

Ikrafttræden - Varighed

Disse betingelser træder i kraft på datoen for deres online registrering og vil være bindende fra datoen for brugerens første ibrugtagelse af hjemmesiden.

Disse vilkår for anvendelse er bindende for hele brugsperioden for hjemmesiden og indtil nye betingelser erstatter disse.

Du kan til enhver tid opsige brugen af tjenester og hjemmeside, men du forbliver ansvarlig for enhver tidligere brug.

Links
RAGT Semences forbeholder sig ret til på sin hjemmeside at oprette links, der giver adgang til andre hjemmesider.
Du vil blive informeret om, at de sider, der kan tilgås via links, ikke er ejet af RAGT Semences.
RAGT Semences er ikke ansvarlig for indholdet af oplysninger på de hjemmesider, der kan aktiveres under linket.
Etableringen af et link til denne hjemmeside uden udtrykkelig tilladelse fra RAGT er forbudt.
RAGT Semences kan ikke blive ansvarlige for brugeres adgang via links på hjemmesiden til andre ressourcer på internettet.

Cookies
Du vil blive informeret om, når du besøger hjemmesiden, at en cookie kan installeres automatisk på din browser.

Cookies viser oplysninger, der bliver lagret i hukommelsen på din harddisk.

Under alle omstændigheder behøver cookies ikke indeholde fortrolige oplysninger, men de tillader at huske, hvilke sider du har besøgt.

Du har ret til at få adgang, fjerne og ændre dine personlige data, der kommunikeres via cookies.
Browserens indstillingen kan oplyse tilstedeværelsen af cookies og eventuelt afvise dem som beskrevet på følgende adresse: http://www.cnil.fr.

Redaktørens ansvar
RAGT Semences er ikke ansvarlig for:

- tjenestens kvalitet, idet tjenesten tilbydes "som vist";

- driftsforstyrrelse ved brug af hjemmesiden;

- manglende evne til at bruge hjemmesiden;

- brud på edb-sikkerhed, hvilket kan forårsage skade på edb-udstyr brugere og deres data;

- at begrænse brugernes rettigheder i almindelighed.
RAGT Semences bestræber sig på at tilbyde information og/eller stille værktøjer til rådighed og kontrollerer, men kan ikke gøres ansvarlig for fejl, manglende adgang til information og/eller tilstedeværelse af virus, hvor enhver straffes strafferetligt på hjemmesiden.

De oplysninger, som hjemmesidens redaktør opgiver, fritager dig ikke for yderligere og personlig analyse.

Udgiveren af hjemmesiden garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten af tilgængelige oplysninger på hjemmesiden.

Derfor anerkender du som bruger af disse oplysninger, at det er under dit eget ansvar.

Brugerens ansvar
Du accepterer hermed kun at benytte hjemmesiden og alle oplysninger, som du kan få adgang til, med et formål ifølge den offentlige orden, moral og andres rettigheder. Du anerkender at have konstateret, at den computer, du bruger, ikke indeholder nogen virus og er i perfekt stand.

Du accepterer ikke at forstyrre andres brug af hjemmesiden og ikke at prøve at få adgang til steder, hvor adgangen er begrænset. Du må ikke begå nogen handling, der kan true it-sikkerheden for RAGT Semences eller andre brugere. Du accepterer også, at du ikke vil forstyrre eller afbryde hjemmesidens normale drift.
Du må ikke begå nogen form for kommerciel og politisk handling, offentliggørelse og enhver anden form for kommerciel reklame, herunder rundsendelse af uønsket e-mail.

Du må ikke indsamle, anvende eller fremstille personlige oplysninger fra andre brugere.

Immaterielle rettigheder
De elementer, som tilhører RAGT Semences såsom hjemmeside, varemærker, tegninger, modeller, billeder, tekster, fotos, logoer, grafiske diagrammer, software, søgemaskiner, databaser, er uden at denne liste er udtømmende selskabets eksklusive ejendom.

Disse brugsbetingelser overdrager ingen form for immaterielle rettigheder til de elementer, der tilhører RAGT Semences til gavn for brugeren.

Enhver hel eller delvis gengivelse af hjemmesiden uanset virksomhed uden udtrykkelig tilladelse fra hjemmesidens redaktør, er forbudt og udgør en overtrædelse, der straffes i henhold til gældende bestemmelser.
Det samme gælder databasen på hjemmesiden, som er beskyttet af bestemmelserne i lov af 1. juli 1998 såvel som af det den 11. marts, 1996 gennemførte europæiske direktiv om retlig beskyttelse af databaser.

De varemærker, der tilhører udgiveren af hjemmesiden og dets partnere, og logoer, der vises på denne hjemmeside er varemærker (semi-figurative eller ej) og er registreret.

Tilsvarende mærker og logoer kan være varemærker tilhørende selskaberne nævnte som "partnere" og er også beskyttet.

Som sådan er enhver hel eller delvis gengivelse af disse mærker eller logoer fremstillet fra hjemmesiden uden udtrykkelig tilladelse fra hjemmesidens redaktør forbudt ifølge ‘Code of Intellectual Property’.

Databeskyttelse
For at yde en passende service er RAGT Semences nødt til at anmode om, at få visse personoplysninger.

I hver af de personlige dataindsamlingsformularer, vil oplysningens karakter som obligatorisk eller frivillig blive nævnt.

De indsamlede data på denne hjemmeside vil blive brugt af virksomheden RAGT Semences, dets datterselskaber og moderselskabet RAGT Semences. De er fortrolige og vil blive behandlet som sådan. De kan ikke blive genstand for overdragelse til tredjemand.
I overensstemmelse med bestemmelserne i lov af 6. januar 1978 om informationsteknologi, ændrede filer og friheder, skal enhver elektronisk behandling af personoplysninger, der indhentes fra hjemmesiden, være underlagt de påkrævede bestemmelser af den nationale Kommission for informatik og friheder.

Du informeres om, at i henhold til artikel 32 i lov om databeskyttelse, ændrede filer og friheder i lov af 6. januar 1978 er de oplysninger, du opgiver gennem formularerne på hjemmesiden, nødvendige for at opfylde din forespørgsel, og er beregnet til, at hjemmesidens ansvarlige redaktør kan forvalte behandlingen administrativt og kommercielt.
Desuden er du informeret om, at du har ret til at forespørge, få indsigt, berigtige og ret til at modsætte dig legitime årsager i forbindelse med dine personlige oplysninger ved at skrive til følgende adresse : RAGT Semences - Rue Emile Singla -Site de Bourran - 12000 RODEZ med en kopi af en dokumentation for identitet.

Du er forpligtet til at overholde loven om informationsteknologi, ændrede filer og friheder af 6. januar 1978, overtrædelse af hvilken er strafbart ved lov.

Du skal især afholde dig fra, vedrørende de personlige data, som du får adgang til, at offentliggøre en hvilken som helst del, at offentliggøre omdirigeret brug og generelt at foretage en handling, der med stor sandsynlighed vil krænke privatlivets fred eller omdømme for andre personer.

Lov og jurisdiktion
Disse vilkår for anvendelse er underlagt fransk lovgivning. Dette gælder for materielle regler som reglerne for form. Enhver tvist i forbindelse med anvendelsen af disse brugsbetingelser afgøres under den domstols jurisdiktion, hvor hovedkvarteret for RAGT Semences ligger.

 

Hvis nogen bestemmelse i denne juridiske meddelelse kan anses for ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, ville den blive betragtet som værende ikke en del af offentliggørelse af denne juridiske meddelelse og vil ikke påvirke gyldigheden eller anvendelsen de øvrige bestemmelser.

 

Tak for din interesse for vores hjemmeside, teamet fra RAGT Semences ønsker dig nu en god navigation.