Juridiske oplysninger

Juridiske oplysninger

JURIDISKE MEDDELELSER OG GENERELLE BRUGSBETINGELSER

 

Vi byder dig velkommen til dette websted, der er dedikeret til oplysninger om RAGT SEMENCES (herefter benævnt "webstedet"). Vi opfordrer dig til at læse de aktuelle brugsbetingelser omhyggeligt, der regulerer navigationen på dette websted (herefter benævnt "brugsbetingelserne"). Ved at bruge webstedet accepterer du disse brugsbetingelser uden forbehold.

For eventuel anmodning vedrørende din brug af webstedet kan du kontakte os på følgende adresse: accueil@ragt.fr.


JURIDISKE MEDDELELSER

Webstedets URL: www.ragt-semences.fr

Kontakt: E-mail: accueil@ragt.fr - Telefonnummer: +33(0)565734100 - Faxnummer: +33(0)565734199

Direktør for udgivelse: Hr. Laurent Guerreiro.

Udgiver: RAGT SEMENCES S.A.S. med en kapital på 43.275.010 Euro, hvis hjemsted er beliggende på site de Bourran, rue Emile Singla, 12000 RODEZ, registreret i det lokale handels- og selskabsregister under Rodez R.C.S.-nummer 431899756. Momsnummer inden for EF: FR52431899756

Hosting: SQLI Group

Design og produktion: Groupe SQLI

SA med en kapital på 1.822.927,45 Euro

RCS 353861909

Hovedkontor: Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

 

1. ADGANG TIL WEBSTEDET

Du kan frit tilgå webstedet gratis, uden at registrere dig eller oprette en konto på forhånd. Adgang til webstedet og/eller nogle af dets områder kan kræve brug af personlige adgangskoder. I så fald er det op til dig at træffe passende foranstaltninger for at sikre hemmeligholdelsen af ​​disse koder. Du kan selvfølgelig ændre dem til enhver tid. Antallet af forsøg på at få adgang til webstedet og/eller nogle af dets områder kan dog begrænses for at forhindre svigagtig brug af disse koder. Vi opfordrer dig til at informere os om eventuel svigagtig brug, som du måtte blive opmærksom på. Desuden forbeholder vi os retten til at suspendere din adgang i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne beskrevet i disse brugsvilkår og -betingelser. Omkostningerne ved adgang til og brug af telekommunikationsnetværket skal ikke desto mindre afholdes af dig.

 

2. INTELLEKTUEL EJENDOM

Webstedet og hvert af de elementer, der udgør webstedet (såsom varemærker, billeder, tekster, videoer, osv.) er beskyttet af intellektuel ejendomsret. Eventuel brug, gengivelse eller repræsentation af webstedet (helt eller delvist) på ethvert medium overhovedet til andre formål er forbudt. Disse brugsvilkår indebærer ingen overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder til de elementer, der tilhører RAGT SEMENCES, til gavn for brugeren. Vi stiller muligvis indhold til rådighed for dig på dette websted, som du er autoriseret til at downloade (herefter benævnt "indhold, der kan downloades"). Vi tildeler dig en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til kun at bruge indhold, der kan downloades, til din personlige og private brug, gratis og i den juridiske periode, hvorunder intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes som defineret i lovgivningen. Eventuel gengivelse, repræsentation, ændring eller distribution af indhold, der kan downloades, er forbudt.

 

3. HYPERLINKS

RAGT SEMENCES forbeholder sig retten til at oprette links på sit websted, der giver adgang til andre websider end dem på dets websted. Du informeres hermed om, at de sider, som du kan tilgå via linksene, ikke tilhører RAGT SEMENCES. RAGT SEMENCES afviser alt ansvar for indholdet af de oplysninger, der tilvejebringes på disse websteder som en del af aktiveringen af ​​linket. Oprettelse af et link til dette websted uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra RAGT SEMENCES er forbudt. RAGT SEMENCES kan ikke holdes ansvarlig for brugeres adgang til links på webstedet, der linker til andre ressourcer på internettet.

 

4. PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES

Vi kan indsamle personoplysninger om dig, især når du autentificerer dig selv, downloader indhold, der kan downloades eller sender os en e-mail.

Cookies er filer, der placeres på din enhed, når du browser på webstedet (såsom de sider, du har besøgt, dato og tidspunkt for besøg, osv.), og som kan læses under dine besøg på det pågældende websted.

For flere oplysninger om behandlingen af ​​dine personoplysninger og brugen af ​​cookies, opfordrer vi dig til at læse vores databeskyttelsespolitik her.

 

5. ÆNDRING AF WEBSTEDET OG BRUGSVILKÅRENE

Vi kan blive bedt om at ændre indholdet og oplysningerne, der findes på dette websted, samt disse brugsvilkår, især for at overholde eventuel ny lovgivning og/eller gældende forordninger og/eller for at forbedre webstedet. Din fortsatte brug af webstedet indebærer din accept af de nye brugsvilkår.

 

6. UDGIVERENS ANSVAR

Vi bestræber os på at holde webstedet og det indhold, der kan downloades, tilgængeligt til enhver tid. Vi kan dog ikke garantere, at webstedet altid vil være tilgængeligt. Faktisk kan vi blive forpligtet til midlertidigt at suspendere delvis eller fuld adgang til webstedet, især af tekniske vedligeholdelsesmæssige årsager.

Det angives også, at internettet og computer- og telekommunikationssystemer ikke er fejlfrie, og at der kan forekomme afbrydelser og nedbrud. Vi kan ikke give nogen garanti i denne henseende og kan derfor ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, der er forbundet med en sådan brug af internettet og computer- og telekommunikationssystemer, herunder men ikke begrænset til denne liste:

  • forkert transmission og/eller modtagelse af data og/eller oplysninger på internettet,
  • en ekstern indtrængen eller tilstedeværelsen af ​​en computervirus,
  • svigt i eventuelt modtagende udstyr eller kommunikationslinjer,
  • og eventuel anden funktionsfejl på internettet, der forhindrer korrekt webstedsfunktionalitet.

Endelig kan vores erstatningsansvar kun påberåbes for direkte skadeserstatninger, og alle andre skadeserstatninger eller forpligtelser af enhver art udelukkes hermed.

 

7. BRUGERENS ANSVAR

Du accepterer kun at bruge tjenesterne på webstedet og de oplysninger, det indeholder, til formål, der er i overensstemmelse med offentlig orden, moral og tredjepartsrettigheder. Du anerkender, at du har kontrolleret, at den computerkonfiguration, du har, er fri for virusser, og at den er fuldt ud funktionsdygtig. Du forpligter dig til ikke at forstyrre andre brugeres brug af webstedet, og til ikke at tilgå dele af webstedet, hvortil adgang er forbeholdt. Du accepterer ikke at begå nogen handling, der kan bringe computersikkerheden af RAGT SEMENCES eller andre brugere i fare. Tilsvarende forpligter du dig til ikke at forstyrre eller afbryde den normale drift af webstedet. Du forpligter dig også til at afstå fra enhver form for kommerciel rekruttering, især i form af uopfordrede e-mails. Du må ikke indsamle, bruge eller behandle eventuelle personoplysninger om andre brugere.

 

8. GÆLDENDE LOV OG TVISTER

Brugsvilkårene er underlagt fransk lovgivning. Det samme gælder for reglerne om indhold og reglerne om form. Eventuel tvist som følge af anvendelsen af ​​disse brugsvilkår hører under kompetencen tilhørende de domstole, hvor RAGT SEMENCES har hjemsted.

Det angives, at i tilfælde af, at der stilles spørgsmålstegn ved lovligheden af ​​disse brugsbetingelser, vil de juridiske meddelelser ikke blive påvirket, da de selv udgør en bekendtgørelse uafhængigt af de nævnte brugsbetingelser.