CLEARFIELD

CLEARFIELD

Det var ved en tilfældighed, at herbicidtolerancen for solsikker blev opdaget. Solsikkeplanter, der ikke blev påvirket af imidazolinonherbicid, blev opdaget i et sojabønnefelt i 1996. Disse solsikker havde spontant udviklet en naturlig modstand mod herbicidet. Dette fik opdrættere til at krydse disse naturligt tolerante solsikker med deres indavlede linjer for at introducere denne karakteristik i deres genetiske materiale.
Derfra stammer Clearfield® teknologi.

BREDSPEKTRET, TIDLIG POST-SPIRING UKRUDTSBEKÆMPELSE

Clearfield® teknologien er et gennembrud inden for solsikkeukrudtskontrol. Solsikke-ukrudtsbekæmpelsesprogrammer udføres normalt efter plantning/præ-spiring med jordpåførte herbicider. Takket være Clearfield®-teknologien kan landmænd kontrollere ukrudt efter spiring på én gang med et bredspektret herbicid, der kontrollerer størstedelen af græsarter og bredbladet ukrudt.


 CLEARFIELD®  LØSNINGEN: HVORDAN FUNGERER DEN?

Clearfield teknologien virker takket være sammenslutningen af en række solsikkesorter, der er naturligt tolerant over for Clearfield® herbicidet og Pulsar40® herbicidet (Imazamox 40 g/l). Denne teknologi er en effektiv ukrudtsbekæmpelsesløsning i områder med svære angreb af besværlig ukrudt som f.eks. Xanthium, Datura, Ambroisia, Vild solsikke, Solanum og Mercurialis. Den er også effektivt, når det drejer sig om gyvelkvæler. Clearfield teknologi giver beskyttelse mod tidlige ukrudtsangreb samt beskytter dit solsikkeudbyttepotentiale.

For rådgivning om brug af PULSAR 40®, herbicid, henvises til BASF© forædlingsanbefalinger.
Det unikke Clearfield®-symbol og Clearfield® er registrerede varemærker tilhørende BASF © 2018 BASF SE. Alle rettigheder forbeholdes. PULSAR 40® : BASF registreret varemærke.