DUO SYSTEM

DUO SYSTEM

Sorten “DUO System®” er en sort, der er naturlig resistent over for Stratos® Ultra. Dette gør det muligt at anvende et effektivt graminicid.

EFFEKTIV OG INNOVATIV MAJS UKRUDTSBEKÆMPELSE

Således er fordelene ved ukrudtsbekæmpelse med Stratos® Ultra samt at kunne anvende alle registrerede herbicider til majs.


DUO SYSTEMS AKTIVER

KRAFTFULD GRAMINICIDE

- Udryddelse af flerårige græsarter
- Kontrol af årlig græs i vanskelige situationer

SELEKTIVITET AF MAJS

- Meget god selektivitet for Stratos® Ultra med hensyn til DUO SYSTEM sorter
- Maksimal ekspression af sortens genetiske potentiale  

FLEKSIBEL OG NEM ANVENDELSE  

- Fleksibilitet i græsukrudt fasen
- Fleksibilitet i majsfasen (fra 2-bladet til "canopy" -stadiet af majs)
- Mindre afhængighed af klimaforhold    

NØDVENDIGT ALTERNATIV TIL SULFONYLUREA GRAMINICIDER   


ENESTE LØSNING FOR KONTROL AF FLERÅRIGE GRÆSARTER

JOHNSON GRASS, QUACKGRASS (bermuda græs, krybende),
FALSK OATGRASS, KRYBENDE HVENE

Situationer

- Vækst af jordstængler fra et år til det næste af majs monokultur
- Sen og forskudt fremkomst af denne type ukrudt
- Væsentlig skade selv ved moderate angreb
- Ineffektiv konventionel løsning: teknisk dødvande

Fordele ved Duo System®

- Ukrudtsbekæmpelse og udryddelse
- Samlede ekspression af det potentielle udbytte
- Behandling mulig over et bredt scenarie (2 til 8-blad)

EFFEKTIVITETSSAMMENLIGNING AF PERENNIALE GRÆSARTER  


TIL BEDRE KONTROL AF SOMMER ÅRLIGE GRÆSARTER

SOMMER: PANIC, SETARIA, DIGIT

Situationer

- Mest almindelige i majs monokultur eller kortperiodisk rotation
- Klassiske programmer er ikke fuldt tilfredsstillende
- Svære angreb af ukrudt (danner en tæt måtte) = udbytte nedsat

Fordele ved Duo System®

- Fuld kontrol ved højt tryk = stødeffekt på sommergræs lige fra den første uge
- Reduktion af frøbanken fra sommergræs fra år til år 
- Behandling mulig over et bredt scenarie (2 til 8-blad)
- Ingen forstyrrelse af DUO majs vækst
- Samlede ekspression af det potentielle udbytte

KONKRETE EFFEKTIVITETSSITUATIONER FOR SOMMERGRÆSSER