Jordbundsplanter

Jordbundsplanter

Hvorfor dyrke jordbundsplanter?

Jord er et levende miljø, der indeholder et væld af organismer, herunder orme, svampe, bakterier og nematoder. De fleste af disse har en positiv virkning på jorden, men nogle arter af nematoder kan skade afgrøder og påvirke deres produktivitet negativt.
Til gengæld kan nogle af dem såsom nematoder beskadige afgrøder og have en negativ indvirkning på deres produktivitet.

JORDBUNDSPLANTER ER ET NATURLIGT ALTERNATIV TIL AT BEKÆMPE NEMATODER.


HVORDAN VIRKER JORDBUNDSPLANTER?

Nogle arter, såsom foderradise eller hvid sennep, er specifikt dyrket for deres specifikke modstand mod nematoder og evne til aktivt at reducere nematodepopulationer.


AKTIV REDUKTION

De nematoder resistente planteceller bliver uigennemtrængelige omkring æg. De kvindelige nematoder og hendes afkom bliver fanget i planten. Berøvet for mad, vil de indespærrede nematoder blive ødelagt.

Eksempel: Foderradisen ANACONDA vil aktivt reducere populationerne af disse nematode arter:

  • MeloIdogyne chitwoodi
  • Meloïdogyne fallax

 

NATURLIG REDUKTION

Ikke-værtsplanter er ugunstige steder for kvindelige nematoder til at reproducere sig. Uden et egnet sted falder reproduktionen og derfor vil bestanden naturligvis aftage.

Eksempel: De hvide sennepsarter ARCHITECT og ULTIMO er ikke-værter for følgende nematode arter :

  • G Rostochiensis /G pallida – Nematoder, der beskadiger sukkerroer.