Stressless H2O

Stressless H2O

UDVALGT OG MERE EFFEKTIVT!

Vores udfordring i landbruget: at producere mere og bedre.

I løbet af årene har majsdyrkning været udsat for et stadigt tørre sommerklima og strenge lovkrav (vandforvaltning, input osv.).

Det er i denne sammenhæng, at vores forskere tester egnede sortresponser for at udvikle stærkt effektive sorter.

H2O-stressless-serien er genetisk effektiv under alle vandstressforhold og opfylder en højtydende specifikation.  


Dette udvalg af sorter stammer fra samarbejdet mellem RAGT Semences (skaberen af det genetiske materiale) og den tekniske udvikling afdeling, der foretager validering i stor målestok af sorternes adfærd (feltforsøg).

TILPASNING TIL GENETISK BEGRÆNSEDE BETINGELSER
Sorten har genetiske prædispositioner til begrænsede betingelser (tilpassede parentallinjer).

YDEEVNE UNDER NORMALE OG OPTIMALE BETINGELSER
Sorten skal først og fremmest fungere i gode og meget gode vækstbetingelser.

EFFEKTIV UNDER VILKÅR MED BEGRÆNSET VAND
Sorten skal skille sig ud og sikre en stabil præstation under begrænsede forhold.

KONSTANT ADFÆRD UNDER BEGRÆNSEDE BETINGELSER 

KONKURRENDE EDGE OVER FOR MARKEDSBENCHMARKS
Sorten skal give forbedret potentiale i forhold til de mest populære sorter i sin modenhedsgruppe.


De effektive Stressless H2O majssorter stilles derfor over for de to ultimative parametre for dyrkere:

1- YDEEVNE UNDER NORMALE OG OPTIMALE BETINGELSER

2- EFFEKTIVITET UNDER VILKÅR MED BEGRÆNSET VAND